eNHANCE (Horizon2020)

eNHANCE is geïnitieerd door Stichting Flextension. In het eNHANCE onderzoeksprogramma gaat het om het ondersteunen en motiveren van mensen bij het uitvoeren van complexe dagelijkse taken, bij beperkingen in het bewegingsapparaat ten gevolge van bijvoorbeeld een beroerte of een spierziekte. Voor die ondersteuning willen de onderzoekers gebruikmaken van de geavanceerde detectie van intenties van de gebruiker, gekoppeld aan een gepersonaliseerd gedragsmodel. Er zal onder andere gekeken worden naar eyetracking, een technologie waar het Brain & Behaviour Lab (Imperial College London, UK) veel ervaring mee opgebouwd heeft. Bij het gebruiken van een orthese, wordt steeds gemeten welke kracht de patiënt zèlf kan zetten voor de beweging, om zo het therapeutisch effect te vergroten. Er zijn verschillende bedrijven en kennisinstellingen uit Nederland, Engeland, Frankrijk, Zweden en Duitsland betrokken bij het eNHANCE project. Het project eNHANCE wordt geleid door de groep Biomedical Signals and Systems (Universiteit Twente, NL) in nauwe samenwerking met de groep Biomechanical Engineering (Universiteit Twente, NL).