Bestuur

Op de foto zijn te zien van links naar rechts:

Just Herder (TU Delft)
Imelda de Groot (Radboudumc)
Jaap Harlaar (VUmc)
Micha Paalman (VUmc) (voorzitter)
Arjen Bergsma (secretaris)
Bart Koopman (Universiteit Twente)
Ed Snitselaar (Duchenne Parent Project) (penningmeester)